De centrale oudercommissie

De mening van ouders is belangrijk en houdt Ludens scherp

In januari 2008 is de centrale oudercommissie van Ludens van start gegaan, nadat een grote meerderheid van de lokale oudercommissies aangaf dat ze achter de oprichting van een centrale oudercommissie staat.

De centrale oudercommissie bestaat uit 5 tot 11 leden, die voor (minstens) 2 jaar zitting nemen. Graag stellen we ons aan u voor:  

Cathelijn Possionier - voorzitter

Ik bracht mijn oudste zoon in juni 2009 voor het eerst naar kinderdagverblijf Nijntje. Sindsdien zijn er nog twee jongens bij gekomen, die uiteraard ook naar Nijntje gaan. De oudste heeft sinds maart 2013 een plek bij BSO De Leeuw en soms bij BSO Kaktus. En met een jongste zoon van augustus 2013 zit ik voorlopig nog wel even bij Ludens! In de afgelopen 5 jaar heb ik veel gezien van en gehoord over Ludens. Mijn eigen ervaring is erg positief en ik vind het belangrijk dat ook andere ouders dat gevoel hebben. Pedagogisch medewerker word ik niet, maar ik vind het belangrijk om vanuit de centrale OC een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de organisatie, het enthousiasme van de medewerkers, de blijdschap en het plezier van de kinderen en daarmee ook ervaring van de ouders. Zodoende was de stap naar de centrale OC een makkelijke en, tot nu toe, een goede!

Bart Wagenaar

Ik ben Bart, vader van Jalien, Miesha en Abel, die alledrie op het kinderdagverblijf zitten of hebben gezeten. Ik geloof erin dat het delen van ouderervaringen Ludens helpt. Zo draag ik een piepklein beetje bij aan nog betere opvang voor mijn kinderen!    

 

  

Rob Strijbosch

Met mijn twee dochters hebben wij inmiddels het kinderdagverblijf in Lunetten ingeruild voor BSO Maan en BSO Luna, waar zij tweemaal in de week met veel plezier naar toe gaan. Door een van mijn voorgangers ben ik op de Centrale Oudercommissie geattendeerd en ik heb mij er eind 2014 bij aangesloten. Waarom? Omdat ik denk dat het regelmatig inbrengen van het ouderperspectief Ludens erg kan helpen om ons, als ouders, tevreden te houden en oudercommissies daar een belangrijke rol in spelen. En als lid van de centrale oudercommissie kan je de oudercommissies bijstaan door kennis en ervaringen te delen. Leuk en nuttig. 

Albertine Klein-Velderman

Sinds 2012 ben ik klant van Ludens. Inmiddels zit alleen mijn jongste dochter nog op kinderdagverblijf Harlekijn. Mijn oudste dochter gaat inmiddels naar een buitenschoolse opvang van een andere organisatie. Helaas had de school van onze keuze geen samenwerking met Ludens. In het begin was dat even wennen, maar nu ik in de Centrale oudercommissie zit komt het vergelijken van beide organisaties soms zelfs van pas. Ik vind het belangrijk om mee te denken met Ludens en een klankbord te zijn voor de organisatie en de lokale oudercommissies. Het delen van ervaringen en gevraagd en ongevraagd adviseren maakt dat Ludens kan groeien en werken aan kwaliteit. Daar zet ik me graag voor in!  

Wat doet de centrale OC ?

De centrale oudercommissie overlegt met de directie en het management van Ludens en adviseert hen over het algemene, Ludens-brede beleid. De lokale oudercommissies adviseren over het beleid per locatie. De centrale oudercommissie adviseert bijvoorbeeld over algemene zaken als veiligheids- en voedingsbeleid en de opleiding van beroepskrachten. Let wel: de centrale oudercommissie is geen afvaardiging van de lokale commissies en werkt zonder last of ruggespraak. De centrale OC werkt met ‘ideedropper’ waarop lokale oudercommissies hun tips kunnen plaatsen en vragen kunnen stellen.

Themabijeenkomsten

De thema-avond op maandag 13 juni 2016 gaat over 'communicatie, contact en betrokkenheid', onderwerpen die mooi passen bij het item 'Wat vinden jullie er van?' uit onze Groeimeter

Jaarlijks organiseert de centrale oudercommissie in samenwerking met Ludens één of meer bijeenkomsten voor de leden van de lokale oudercommissies en voor alle ouders die geïnteresseerd zijn. Informatie hierover ontvangt u via het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang.

Informatie over de centrale OC?

Wilt u meer weten over de centrale oudercommissie of heeft u vragen, dan kunt u een bericht sturen aan cocludens@gmail.com of u kunt contact opnemen met het  secretariaat van Ludens, 030 - 236 10 61 /   secretariaat@ludens.nl.

Wilt u meedenken?

Wilt u lid worden van de centrale oudercommissie? Wilt u meedenken over het algemene beleid van Ludens? Stuur dan een bericht aan cocludens@gmail.com.


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht