Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.  Op een speelse en actieve manier stimuleert VVE de  brede ontwikkeling van kinderen. Taalontwikkeling is daarbij heel belangrijk, maar we oefenen ook extra met samen spelen, in een grote groep en in een kleine groep,  wachten op je beurt, opruimen wat je hebt gepakt, speelgoed delen, zingen, luisteren, knippen, plakken, verven en nog veel meer.

Extra aandacht en u betaalt hetzelfde

Bij kinderdagverblijf Hummeltje (Overvecht Noord) en bieden we kinderen deze extra aandacht. Ludens ontvangt van de gemeente Utrecht subsidie voor het aanbieden van het VVE-programma. Kinderopvang bij de genoemde locaties is voor ouders dus niet duurder.

VVE-methode Kaleidoscoop

Bij Ludens werken we met de VVE-methode Kaleidoscoop. De medewerkers van Hummeltje krijgen extra scholing om goed met de methode te kunnen werken. Kaleidoscoop is een VVE-methode die ook praktisch is uitgewerkt voor baby’s en dreumesen. Daarom kunnen we deze methode ook goed toepassen in verticale groepen. Ook voor onze peuters is Kaleidoscoop ideaal, want veel basisscholen gebruiken deze VVE-methode ook.

Kaleidoscoop doe je de hele dag

VVE gebeurt gewoon in de eigen groep. Het is een werkwijze die de hele dag en het hele jaar doorloopt. VVE is niet schools, want het blijft gewoon een kinderdagverblijf. Er wordt wel gestructureerd gewerkt en de pedagogisch medewerkers kijken steeds hoe ze met dagelijkse dingen, afgestemd op de interesses van de kinderen, de ontwikkeling kunnen stimuleren. Ze stellen de kinderen vragen en moedigen ze aan om nieuwe dingen te leren en problemen zelf op te lossen. Ze houden bij hoe een kind zich ontwikkelt en bedenken activiteiten die daarbij passen. 

Een VVE-groep werkt met een dagschema

De inrichting van de ‘speel-leeromgeving’ speelt een belangrijke rol. In een VVE-groep zijn daarom verschillende hoeken, zoals een huishoek, een bouwhoek, een atelier en een boekenhoek. Er wordt met een dagschema gewerkt dat een vaste volgorde van activiteiten aangeeft. Dit schema is begrijpelijk voor de kinderen en hangt duidelijk zichtbaar in de ruimte. Een onderdeel van het dagschema is bijvoorbeeld zelfstandig spelen. Voordat de peuters vrij gaan spelen, vragen we hen in klein groepje wat ze willen gaan doen. Ze moeten een ‘plannetje’ maken. De kinderen gaan spelen, na afloop ruimen ze op en komen ze weer in hun groepje bij elkaar om aan elkaar te vertellen wat ze hebben gedaan.

Samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind.

Als ouder kent u uw kind als geen ander. De pedagogisch medewerkers zullen dagelijks met u afstemmen, zodat alle opvoeders op één lijn zitten. Zij houden u op de hoogte van hoe het met uw kind gaat en horen graag van u hoe het thuis gaat. En met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij de pedagogisch medewerker terecht. Samen werken we aan de ontwikkeling van uw kind.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over VVE bij Ludens, of wilt u een keer komen kijken, dan kunt contact opnemen met de leidinggevende van het kinderdagverblijf van uw keuze. De contactgegevens vindt u op deze website, onder Kinderdagverblijven. Heeft u vragen over inschrijven voor een VVE-groep, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie & Plaatsing via ip@ludens.nl of 030 – 256 70 70. 


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht