Wij gaan ervan uit dat spelen de natuurlijke manier is van jonge kinderen om te leren en hun omgeving te verkennen. Door te spelen, oefenen kinderen alle sociale, emotionele, cognitieve, motorische, morele en communicatieve vaardigheden die ze nodig hebben. Kinderen hebben veel tijd nodig om te spelen. Bij Ludens krijgen ze hiervoor letterlijk en figuurlijk de ruimte.  

Spelen is natuurlijk én belangrijk

Spelen is iets natuurlijks voor kinderen, het ontstaat uit het niets en kinderen doen het voor hun plezier. Je voordoen als een ander, met kartonnen dozen een huis bouwen, met de poppen spelen of met de trein over de houten baan rijden. Spelen is ook heel belangrijk voor kinderen. Door te spelen leren kinderen nadenken over dingen, vooruitdenken en plannen. Ze leren hun omgeving kennen, problemen oplossen en hoe van alles werkt. Door klimmen, klauteren en rondrennen oefenen ze hun grove motoriek en door knutselen en bouwen met constructiemateriaal stimuleren ze de ontwikkeling van de fijne motoriek.

Spelen betekent sociale vaardigheden opdoen

Door te spelen doen kinderen sociale vaardigheden op, met name door rollenspel. Kinderen experimenteren met gedrag dat ze normaal niet zouden durven, want het is maar spel. Ze krijgen  inzicht in hun eigen emoties en in die van anderen. Door je voor te doen als iemand anders kunnen kinderen ervaren hoe die ander zich zal voelen in een bepaalde situatie. Ze leren zich in een ander te verplaatsen, wat weer bijdraagt aan begrip voor elkaar. Kinderen leren op die manier ook rekening met elkaar te houden, want als iedereen alleen maar doet wat hij/zij zelf wil komen ze niet tot een gezamenlijk spel.

Kinderen in de peuterleeftijd betrekken langzamerhand andere kinderen bij hun spel. Voor peuters is  samen spelen nog best moeilijk, omdat ze hun speelgoed liever niet delen met andere kinderen en ze het lastig vinden het eigen spel aan te passen aan de wensen van een ander kind. Oefening baart kunst en het kinderdagverblijf is daar natuurlijk uitermate geschikt voor. Kinderen dagen elkaar uit, imiteren elkaar, af en toe zijn er conflicten en er ontstaan vriendschappen en af en toe zijn er conflicten. Allemaal heel leerzaam. 

Spelen vraagt om ruimte

Kinderen hebben zowel binnen als buiten  plekjes nodig waar ze plezierig kunnen spelen. Daarom zijn bij al onze locaties verschillende speelplekken die duidelijk herkenbaar zijn voor bepaalde soorten spel: een huishoek, een bouw- en autohoek, een zand/watertafel,  een boekenhoek waar je even rustig kunt zitten, een atelier waar de kinderen eindeloos kunnen experimenteren met allerlei materialen. De pedagogisch medewerkers laten het speelgoed en de activiteiten zoveel mogelijk aansluiten bij de leeftijd en de interesses van de kinderen, maar ze laten de kinderen ook in aanraking komen met zaken die ze nog niet kennen om daarmee spelenderwijs hun horizon te verbreden.

Kinderen hebben ook een buitenspeelplaats nodig, waar ze lekker kunnen bewegen en lawaai maken. Vies worden mag! Ze kunnen fietsen, in de bosjes spelen, met zand, water en modder kliederen, met dozen en oude lappen spelen en eindeloos struinen in de  tuin. Ze kunnen er beestjes zoeken, takken en bladeren verzamelen, vogels en poezen bestuderen, hutten bouwen en verstoppertje spelen. Want alle kindercentra van Ludens hebben ruime buitenspeelgelegenheid. 


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht