Samen goed voor later

Ludens onderschrijft het maatschappelijk belang van de kinderopvang. De beste voorbereiding op leven in een democratie is het daadwerkelijk ervaren van democratie in de groep. In onze groepen leren jonge kinderen democratische waarden als: samen meedoen, samen verantwoordelijk zijn voor de groep en voor elkaar, samen conflicten oplossen en samen omgaan met verschillen.

Het kinderdagverblijf en de BSO als speelse oefenplaats

Ludens is aangesloten bij de coöperatieve vereniging KINDwijzer, een landelijk netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties. De leden van KINDwijzer hebben de laatste vier jaar hard gewerkt aan de pedagogische visie ‘Samen goed voor later’. Deze visie maakt de maatschappelijk toegevoegde waarde van de kinderopvang zichtbaar: een kinderdagopvanglocatie is een speelse en leerzame oefenplaats die kinderen voorbereid op een democratische samenleving. 

Vier thema’s

De thema’s van ‘Samen goed voor later’ sluiten naadloos aan op vier items uit onze Groeimeter. Per item maakten we een kaart die zowel voor medewerkers als ouders handvatten biedt. Deze kaarten vindt u bij ieder kinderdagverblijf en elke BSO. Neemt u ze gerust mee naar huis!

 

Samen kun je meer

Respectvol communiceren met veel aandacht voor een positieve sfeer en verbinding op de groep.

 

  

 

 

Zo kan het ook!

Goed kijken naar de kinderen en daarbij het gedrag dat het kind laat zien en ons oordeel over dat gedrag van elkaar te scheiden.

  

   

 

Wij lossen het samen wel op!

Conflicten oplossen volgens het win-win-principe

 

  

 

 

Wat vinden jullie ervan?

Luisteren naar kinderen en kinderen serieus nemen.

  

 

 

Zo borduren we met ‘Samen goed voor later’ voort op onze eigen pedagogische visie en werkwijze. De items sluiten aan op ‘democratisch’ en ‘vreedzaam’ en de Gordonmethode is binnen Ludens een belangrijk instrument om de vaardigheden, die bij deze uitgangspunten horen, te oefenen.


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht