Visie van dr. Thomas Gordon

Ludens biedt méér dan opvang alleen. Wij zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, een goede sfeer op de groepen en plezierige contacten tussen pedagogisch medewerkers en kinderen. Maar hoe bereiken we dat? De Gordontraining 'Effectief omgaan met jonge kinderen' is hier een goed hulpmiddel bij. Alle medewerkers bij Ludens volgen deze training. 

Effectieve en respectvolle communicatie

De training biedt een reeks inzichten en vaardigheden  voor  effectieve en respectvolle communicatie tussen pedagogisch medewerkers, kinderen en hun ouders. De opvoedingsmethode van dr. Thomas Gordon leert pedagogisch medewerkers vooral om bewust naar het gedrag van de kinderen te kijken en te luisteren en daardoor beter te begrijpen wat kinderen met hun gedrag willen zeggen. De Gordonmethode werkt niet met kant en klare opvoedadviezen want ieder kind is uniek en iedere situatie is weer anders. 

Ik-boodschappen en actief luisteren

Als je praat tegen een kind, praat dan veel vanuit je eigen gevoelens en behoeften (ik-boodschappen). Bijvoorbeeld: “Ik vind het vervelend wanneer jij zo hard schreeuwt.” In plaats van “Jij maakt altijd zo enorm veel herrie.” Als je luistert naar kinderen, luister dan ook naar de (achterliggende) gevoelens en behoeften (actief luisteren). Hierdoor ontstaat wederzijds vertrouwen tussen pedagogisch medewerkers en de kinderen waardoor positieve beïnvloeding van het gedrag meer mogelijk wordt.

Voor jezelf opkomen en rekening houden met anderen

Kinderen hebben veel behoefte  aan aandacht en het is goed  om die aandacht te geven. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen leren dat anderen ook behoeften hebben. Zo krijgen kinderen gaandeweg oog voor de ander. De Gordon leert ons conflicten op te lossen op een manier waarbij iedereen wint en niemand verliest: we helpen de kinderen voor zichzelf op te komen, dit te verwoorden en tegelijkertijd ook rekening te houden met de behoeften van anderen.

Niet oordelen over gedrag

Tijdens de training leren medewerkers goed te kijken naar kinderen en daarbij het gedrag dat het kind laat zien en het oordeel over dat gedrag van elkaar te scheiden. Ze gaan zo beter kijken naar de kinderen en worden zich bewust van hun eigen (voor)oordelen. Ze zien op deze manier eerder wat een kind nodig heeft aan uitdaging. Zo kunnen ze kinderen de ruimte en tijd geven om zich te ontwikkelen ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht