Onze pedagogiek

Ludens biedt verantwoorde opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving. Wij stellen ons ten doel om kinderen emotionele veiligheid te bieden, ze mogelijkheden te geven tot de ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competenties en de ruimte om zich de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken. 
Wij leggen u graag uit welke opvattingen, visies en methoden de basis vormen van onze wijze van werken.

De Groeimeter van Ludens

Op basis van ons pedagogisch beleid hebben we de Ludens Groeimeter geformuleerd. Dit is de concrete invulling van ons pedagogisch beleid. Op de voorkant van de Groeimeter staan kreten als ‘Bij ons mag je vies worden’. Op de achterkant van de Groeimeter leggen we uit hoe we bij Ludens alle kinderen als uniek zien. Lees verder »

Het pedagogisch beleid van Ludens

Ons pedagogisch beleid vormt de basis voor ieders handelen bij Ludens. Ludens heeft twee pedagogen in dienst die de teamleiders, de pedagogisch specialisten en de pedagogisch medewerkers dagelijks ondersteunen met gesprekken, observaties en trainingen.Lees verder »

De visie van dr. Thomas Gordon

Wij zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, een goede sfeer op de groepen en plezierige contacten tussen de pedagogisch medewerkers en kinderen. Dat bereiken we door alle medewerkers een Gordontraining te laten volgen. Lees verder »

Samen goed voor later

De beste voorbereiding op leven in een democratie is het al jong ervaren van democratie. In onze kindercentra leren kinderen waarden als samen meedoen, samen verantwoordelijk zijn voor de groep en voor elkaar, samen conflicten oplossen en samen omgaan met verschillen. Lees verder »

Spelen = Ontdekken = Leren

Wij gaan ervan uit dat spelen de natuurlijke manier is van jonge kinderen om te leren en hun omgeving te verkennen. Door te spelen, oefenen kinderen alle sociale, emotionele, cognitieve, motorische, morele en communicatieve vaardigheden die ze nodig hebben. Lees verder »

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op een speelse en actieve manier stimuleert VVE de ontwikkeling van kinderen die wat extra aandacht nodig hebben. Taalontwikkeling is daarbij heel belangrijk, maar we oefenen ook extra met samen spelen, wachten op je beurt, opruimen wat je hebt gepakt en speelgoed delen. Lees verder »

Vreedzame wijk

Kinderopvanglocaties maken deel uit van de samenleving, net zoals scholen, buurthuizen en verzorgingstehuizen dat doen. De Vreedzame Wijk probeert verbindingen te creëren door de hele wijk te stimuleren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. Lees verder »

Brede scholen

Ludens participeert bewust in Brede scholen: een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen zoals onderwijs en opvang. Doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Lees verder » 


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht