19 oktober 2017

Wijziging Raad van Bestuur van Ludens kinderopvang

 

Wijziging Raad van Bestuur van Ludens kinderopvang

Carla van de Venne is per 1 juli jl. aangetreden als Voorzitter Raad van Bestuur van Ludens kinderopvang. Zij volgt hiermee Ans van Hoof op, die in maart dit jaar met pensioen is gegaan. Carla van de Venne heeft ruim 20 jaar managementervaring in diverse dienstverlenende organisaties, waarvan de laatste tien jaar als (regio)directeur in respectievelijk Arnhem en omgeving (SKAR), en landelijk waaronder in Utrecht (Partou). De Raad van Toezicht is blij met de komst van Carla van de Venne. Zij is zeer ervaren en heeft een heldere visie op kinderopvang die uitstekend past bij de maatschappelijke kinderopvang vanuit de onderscheidende pedagogische visie die Ludens in Utrecht biedt. Ludens werkt daarbij intensief samen met partners als onderwijs, jeugdzorg, gemeente en peuterspeelzalen.

Eind september heeft Rinske Bos besloten haar functie als lid van de Raad van Bestuur neer te leggen. Rinske Bos was 11 jaar lang verbonden aan Ludens. Als bestuurder was zij mede verantwoordelijk voor de continuïteit, de pedagogische visie, de grote diversiteit in locaties en het positieve aanzien dat Ludens in Utrecht, maar ook landelijk heeft.

Ludens kende sinds 2014 een driehoofdige Raad van Bestuur. Met de wijzigingen is er nu een tweehoofdige Raad van Bestuur bestaande uit Carla van de Venne (voorzitter) en Nancy van Thiel (bedrijfsvoering) die reeds sinds 2014 deze functie vervult. Hiermee is de continuïteit van het beleid en het bestuur van Ludens op goede wijze geborgd, en biedt daarmee een uitstekende basis voor het verder ontwikkelen van de organisatie. Als Raad van Bestuur kijken wij uit naar de verdere samenwerking met u als partner.

 Carla van de Venne                           Nancy van Thiel

 Voorzitter Raad van Bestuur                      Raad van Bestuur, bedrijfsvoering

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht