26 september 2016

Week van de Opvoeding (3-9 oktober) Thema 'Contact!'

Thema Week van de Opvoeding 2016: 'Contact!'   

Door Olga Korpel, pedagoog bij Ludens

Het thema van de Week van de Opvoeding (3-9 oktober) dit jaar gaat over contact tussen opvoeder en kind. Hoe maak je contact  met een kind en hoe blijf je in contact ook als het even niet zo lekker gaat. Kinderen komen tot rust als ze in contact staan, voelen zich veilig en dit is weer de basis om zich te gaan ontwikkelen. 

Echt contact maken met een kind. Ik zie het onze pedagogisch medewerkers elke dag doen, vaak onbewust; ze doen het gewoon. En het lijkt zo simpel. Maar wat doen ze dan precies? Hoe maak je contact en wat is het effect?

Kinderverdriet

Laatst was ik bij een BSO. Een meisje was in tranen nadat haar beste vriendin had gezegd dat ze niet meer met haar wilde spelen; iemand anders was nu haar beste vriendin geworden. Het meisje moest heel hard huilen en kroop weg onder de glijbaan. Haar beste vriendin liet haar vallen en nu had ze niemand meer om mee te spelen. Ze liet haar tranen de vrije loop. Ze had echt diep verdriet.

Luisteren 

De pedagogisch medewerker zag haar zitten, liep naar haar toe en ging door zijn knieën om dicht bij haar te zijn. Hij vroeg wat er aan de hand was en ze begon door haar tranen heen te vertellen.  De pedagogisch medewerker luisterde alleen maar naar haar, zonder gelijk een oordeel te hebben. Toen hij haar verdriet benoemde huilde ze des te harder. Hij vroeg haar of ze zo’n verdriet had omdat ze zich aan de kant gezet voelde en nu niemand had om mee te spelen terwijl ze zo graag samen wilde spelen.  Ze knikte en snikte verder. De pedagogisch medewerker knikte ook en hij legde even zijn hand op haar rug ter ondersteuning. Hij kon zich ook voorstellen dat dat niet echt een fijn gevoel is. Hij ging naast haar zitten, hield haar hand even vast en er ontstond wederzijds begrip. Samen bleven ze een tijdje zo zitten waarna de pedagogisch medewerker aan haar vroeg hoe ze dit zou kunnen oplossen. Het was weer even stil  en niet lang daarna ging het meisje ineens rechtop zitten. "Ik weet wat!", zei ze enthousiast. "Ik ga gewoon met mijn andere vriendinnetje spelen." En weg rende ze. 

Er was bij haar ruimte ontstaan om een oplossing te bedenken voor haar probleem. Even later zag ik haar vrolijk lachend touwtje springen met haar andere vriendin. Ik was toch weer verbaasd. Dat de oplossing zo simpel kan zijn…

Contact geeft ruimte

Het probleem dat onoverkomelijk leek was opgelost en het meisje was zelf met de oplossing gekomen. En puur, omdat de pedagogisch medewerker contact met het meisje had gemaakt. Hij had daadwerkelijk oog en oor gehad voor haar, door zonder oordeel en actief naar haar te luisteren met respect voor  haar autonomie.  Ze kwam zelf met een eigen oplossing waardoor haar zelfvertrouwen werd versterkt.

Communicatie

Communicatie, de manier waarop je praat tegen en luistert naar een kind, is hierbij van wezenlijk belang. Communicatie heeft twee kanten, het gaat over duidelijk praten tegen een kind en goed luisteren. Je bent duidelijk als je praat in ik-taal, vanuit  je eigen gevoelens en behoeften.  De andere kant is het   actief kijken, luisteren en  woorden geven aan de gevoelens en behoeften van kinderen. Hierdoor  ontstaat er contact, komt er een verbinding  tot stand.  Kinderen voelen zich begrepen en serieus genomen, ontspannen daardoor  en vinden vervolgens zelf een oplossing voor een probleem waar ze mee zitten. En vanuit deze verbinding ontstaat er een positieve relatie die nodig is om elkaar te kunnen bereiken. Het is de basis voor opvoeden.

Dit is waar het om gaat. Dit is pedagogische kwaliteit, zo maken pedagogisch medewerkers een sterke pedagogische omgeving. En dit is waar we hen in ondersteunen, coachen en heel erg koesteren.

                                                       *************************

 

Communicatie-training voor ouders

Op maandag 31 oktober a.s. starten we weer een Gordon-training voor ouders: Effectief communiceren met uw kind. Inschrijven is nog mogelijk.

Bij Ludens gaan we uit van de competenties van kinderen. Wij zien kinderen als krachtige medebouwers van hun eigen ontwikkeling. De Gordon-methode vormt bij Ludens de basis voor de respectvolle communicatie met kinderen. Alle pedagogisch medewerkers van Ludens zijn getraind in werken met de Gordon-methode. Graag delen we onze kennis en werkwijze met ouders. 

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht