1 september 2016

Schilderen, voelen, proeven, ruiken, bewegen, horen….

Pedagogisch medewerkers mogen zelf weer even kind zijn!

Schilderen, voelen, proeven, ruiken, bewegen, horen… Ervaringen die we de kinderen bij Ludens gunnen en waar we ook voor staan: kinderen een rijke omgeving bieden, waar veel ruimte is om te ervaren en experimenteren.

De teamleiders van Zuilen, Ondiep, Pijlsweerd, Aspelin organiseerden samen met de gebiedsmanager en de pedagogisch specialisten een thema-avond voor de pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven. Om hen zelf ook het plezier te laten ervaren.

Hoe leuk is het om zelf eens heerlijk te mogen schilderen, ontspannen naar prachtige muziek te luisteren, geurmemory te spelen (zie afbeelding), actief mee te doen aan een spannend verhaal, gekke dingen te proeven en met handen en huid te voelen…

Een paar reacties van pedagogisch medewerkers:

  • plezier!
  • fijne ervaring
  • veel kennis opgedaan
  • riep herinneringen op
  • leuk om te ruiken zonder te kijken!
  • ontspannend
  • scheerschuim voelen is heerlijk!
  • leuk om zelf weer even kind te mogen zijn!

We hebben veel geleerd en samen ook veel plezier gehad! Homo Ludens bij Ludens.

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht