26 augustus 2016

Kinderen ontwikkelen zich spelend

Recent verschenen diverse artikelen in o.a. het NRC en in het AD over hoe kinderopvang de ontwikkeling van jonge kinderen kan stimuleren. Het gaat over de vraag in hoeverre we jonge kinderen (0-4 jaar) via gerichte programma’s goed kunnen voorbereiden op de basisschool. Risico daarbij is, dat de aandacht dan vooral uitgaat naar cognitieve vaardigheden, terwijl er zoveel meer belangrijk is voor jonge kinderen.

Spelend ontwikkelen

Bij Ludens gaan wij er van uit dat kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen door spel. Wij denken dat het heerlijk is voor een kind om te experimenteren, te ervaren, te onderzoeken, te spelen en vooral ook te doen.  Begeleid door goed opgeleide pedagogisch medewerkers in een rijke omgeving. 

Spelen is natuurlijk en belangrijk

Spelen is iets natuurlijks voor kinderen. Vanuit de wetenschap ontstaat steeds meer duidelijkheid dat jonge kinderen ontvankelijk zijn voor het leren van zogenoemde ‘executieve vaardigheden’. Dat zijn vaardigheden zoals concentreren, vasthouden van aandacht, plannen en het weerstaan van verleidingen. Samengevat vaak ‘zelfsturing’ genoemd. De mate waarin een kind in staat is tot zelfsturing, blijkt essentieel voor schoolprestaties op latere leeftijd. Het is zelfs belangrijker dan IQ en/of sociale klasse. Niet zo vreemd eigenlijk. Als een kind beter in staat is om zich te richten op zijn huiswerk, in plaats van toe te geven aan de verleidingen van gamen of appen, zal er meer én beter worden geleerd. Jonge kinderen leren deze executieve vaardigheden vooral in hun spel: met positieve emotie, met eigen aanpassingsmogelijkheden en vooral met veel plezier! 

Spelen met deskundige begeleiding

Onze pedagogisch medewerkers organiseren elke dag leuke, stimulerende activiteiten voor de kinderen. Ze bieden veel positieve aandacht, geven de kinderen vertrouwen, praten veel met de kinderen en stellen grenzen. Zo bieden we de kinderen een veilige omgeving waarin ze executieve en sociale vaardigheden op kunnen doen en de wereld kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld door samen te delen, vol te houden tot het stukje in de puzzel past of een blokkentoren stapelen tot deze omvalt. Jonge kinderen ontwikkelen en leren door te spelen, daarom heten wij Ludens!

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht