24 november 2015

Producten & Tarieven 2016

Deze week ontvingen al onze klanten de Producten & Tarieven 2016 én een herziene versie van Onze Spelregels.

Kinderopvangtoeslag 2016

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Het kabinet heeft hiervoor 290 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Ouders ontvangen hierdoor voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Daarnaast gaat ook de maximum uurprijs voor kinderopvangtoeslag per 2016 met 0,7% omhoog. Hierdoor krijgen ouders, vergeleken met dit jaar, per uur meer kinderopvangtoeslag terug. In de Producten & Tarieven 2016 vindt u een overzicht met een indicatie van uw netto kosten per maand na aftrek van de kinderopvangtoeslag.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Informatie & Plaatsing, ip@ludens.nl of 030 - 256 70 70. 

 

Twee verbeteringen uit Onze Spelregels uitgelicht 

Vrij Ruilen: in 2016 ook de studiedag en landelijke feestdagen ruilen

Vanaf 1 januari 2016 kunnen ook contractdagen die op een landelijke feestdag vallen, geruild worden zoals iedere andere contractdag.  En ook een contractdag die samenvalt met de jaarlijkse studiedag van Ludens kan voortaan gedurende het hele kalenderjaar geruild worden.

Verruiming voorrang tweede en volgende kinderen

Voortaan krijgen tweede en volgende kinderen uit één gezin ook voorrang als het om een andere opvangsoort gaat. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer één kind al bij de BSO van Ludens speelt en een volgend kind ingeschreven wordt voor het kinderdagverblijf.

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht