18 maart 2016

Effectief communiceren met uw kind

Voor alle ouders met kinderen tussen 0 – 12 jaar starten we in april weer met een Gordontraining van 8 avonden: Effectief communiceren met uw kind. De avonden worden verzorgd door Annelies van den Munkhof, gediplomeerd Gordontrainster.  Er is plek voor 15 deelnemers.

Locatie: kinderdagverblijf Avontuur in Voorzieningengebouw De Speler, Thorbeckelaan 18A, Utrecht (Ondiep)

Kosten: € 250,00 per persoon (inclusief werkboek).

Inschrijven voor deze training is niet meer mogelijk. Het maximumaantal deelnemers is bereikt.

Data

De training is op 8 dinsdagavonden van 19.30 – 22.00 uur: 

  • Dinsdag 12 april          
  • Dinsdag 19 april          
  • Dinsdag 10 mei        
  • Dinsdag 17 mei                
  • Dinsdag 24 mei            
  • Dinsdag 31 mei         
  • Dinsdag 7 juni         
  • Dinsdag 28 juni  

 

Waarom een Gordontraining?

Tijdens het opgroeien maken kinderen hun behoeftes vaak wel duidelijk. Maar die behoeftes zitten niet altijd op een lijn met die van hun ouders! U wilt bijvoorbeeld nog even naar de winkel en uw kind wil dat niet, uw kind wil een ijsje en u vindt dat geen goed idee, het oudste kind mag later naar bed en de jongste vindt dat onrechtvaardig.

Conflicten die we het liefst op een positieve manier zouden oplossen. Maar HOE?

De Gordon-methode

Het uitgangspunt van de Gordon-methode is gelijkwaardigheid. Deze manier van werken helpt om ècht naar kinderen te luisteren, als startpunt op weg naar een goede vertrouwensrelatie. Ze biedt concrete handvatten om het zelfvertrouwen van kinderen te versterken en het kind het gevoel te geven dat het de moeite waard is. De Gordonmethode garandeert niet dat communicatie conflictloos verloopt. Maar de methode gaat er wel vanuit dat je bij verschil in behoeften probeert om er samen uit te komen, in overleg met elkaar. Wees duidelijk wanneer iets niet kan. En luister goed naar je kind wat zijn/haar behoeften zijn. Door middel van het zoeken naar win-win-oplossingen wordt de relatie tussen opvoeder en kind positief beïnvloed en het zelfvertrouwen van het kind vergroot.

Respectvolle communicatie

Bij Ludens gaan we uit van de competenties van kinderen. Wij zien kinderen als krachtige medebouwers van hun eigen ontwikkeling. De Gordon-methode vormt bij Ludens de basis voor de respectvolle communicatie met kinderen. Alle pedagogisch medewerkers van Ludens zijn getraind in werken met de Gordonmethode. Graag delen we onze kennis en werkwijze met ouders. 

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht