1 februari 2015

Kijk hier de KINDwijzer-film 'Samen goed voor Later'

Als de pedagogisch medewerker een doos met boodschappen op tafel zet, duiken de kinderen er bovenop: wat zit er in?! Ze gaan koken vandaag. Even lijkt het chaos. Maar de medewerker laat het enthousiasme van de kinderen bewust de vrije loop en reageert rustig en positief. Na de eerste drukte bedenken de kinderen samen wat ze gaan maken en met elkaar verdelen ze de taken. De medewerker observeert het proces en begeleidt alleen daar waar nodig. Zo leren de kinderen zelf om in een groep met elkaar om te gaan.

> Start de film!

 

Het project Samen goed voor later 

Met het project Samen goed voor Later laten de leden van KINDwijzer zien dat kinderopvang veel meer is dan 'opvang'. Het kinderdagverblijf en de BSO zijn een minisamenleving, waar kinderen al jong leren dat niet iedereen hetzelfde is, dat je conflicten positief kunt oplossen, dat je in een groep met elkaar moet overleggen en dat je samen verantwoordelijk bent voor de groep. Kinderen ‘oefenen’ zo hun sociale en democratische vaardigheden op een ongedwongen manier. Jong geleerd is oud gedaan. Zo werken we aan ‘Samen goed voor later’. De thema’s van de pedagogische aanpak van ‘Samen goed voor later’ worden zichtbaar gemaakt in onder andere dagelijkse rituelen, activiteiten, omgang, methodes, gesprekken en houdingen.

 

Samen goed voor later bij Ludens

Met veel enthousiasme hebben we bij Ludens de afgelopen vier jaar gewerkt aan het project ‘Samen goed voor later’. Het project sluit naadloos aan op onze Ludens pedagogiek. Daarom koppelden we de 4 thema’s van ‘Samen goed voor later’ aan 4 Groeimeter-items die er bij passen:

  • Samen kun je meer > samenwerken, behulpzaam zijn, initiatief nemen
  • Wat vinden jullie ervan? > een mening hebben, participeren, compromissen sluiten 
  • Zo kan het ook! > respectvol omgaan met andere meningen, leefstijlen, gezinnen, culturen, kwetsbare kinderen
  • Wij lossen het samen wel op! > onderhandelen, omgaan met boosheid, zelfstandig constructieve oplossingen zoeken)

Om alle goede ervaringen van ‘Samen goed voor later’ te borgen en te delen heeft KINDwijzer een film gemaakt, die de pedagogische waarde van kinderopvang prachtig in beeld brengt. Kwaliteit in kinderopvang loont, het is een voorbereiding voor school en biedt een fundamentele meerwaarde waar kinderen  hun hele leven iets aan hebben. De film geeft een prachtig beeld van de dagelijkse werkelijkheid in de kindercentra. 

 

 

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht