20 januari 2015

Ludens officieel Vreedzame organisatie

Vanmorgen heeft de tweede groep van teamleiders en gebiedsmanagers van Ludens de Vreedzame training met goed gevolg afgesloten. Alle gebiedsmanagers en teamleiders hebben nu een Vreedzame training gevolgd.

Uit praktijk en onderzoek blijkt dat een democratische opvoeding kinderen het beste voorbereidt op onze samenleving. Zowel de pedagogiek van Ludens (de Groeimeter) en de Vreedzame School/Wijk streven naar een klimaat waarin de groep een democratische gemeenschap is. Waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen, op een positieve manier met elkaar omgaan en constructief conflicten leren oplossen. 

In bovengenoemde training hebben we met elkaar gekeken hoe we de Groeimeter pedagogiek van Ludens en de Vreedzame pedagogiek met elkaar kunnen verbinden en hoe we elkaar aanvullen om te komen tot een gezamenlijke pedagogische visie en aanpak.

De items die aan de orde zijn geweest zijn: hoe kunnen we de kinderen leren en laten ervaren om op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, op een democratische manier beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap en open te staan voor verschillen tussen mensen. 

We hebben de training afgesloten met een feestelijke uitreiking van de certificaten en een ‘vreedzame’ lunch. Ludens is nu officieel een Vreedzame organisatie.

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht