15 juli 2014

3+ groep bij kinderdagverblijf Lunetten

Per 1 september starten we bij kinderdagverblijf Lunetten een peutergroep voor de kinderen van 3 jaar en ouder.

In dit groepje leeftijdsgenootjes maken de pedagogisch medewerkers thema’s rondom de beleving van de kinderen. 

Gaat er iemand in de omgeving trouwen? Komt er een baby in het gezin? Wat er leeft, wordt gebruikt om hiermee aan de slag te gaan, met verhaaltjes, liedjes, fantasiespel, verkleden, maar ook door een ouder met baby uit te nodigen, die de baby in bad doet. We hanteren een vaste dagindeling en de kinderen spelen in kleinere groepjes. Ze kunnen zelf kiezen wat ze met het thema willen gaan doen. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan knutselen, in een fantasiehoek spelen of gaan bouwen.  

Zo leren kinderen spelenderwijs de wereld ontdekken! 

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht