3 juli 2014

Ludens ondertekent intentieverklaring Vreedzame Wijk

Ludens ondertekent intentieverklaring Vreedzame Wijk West

Op woensdag 2 juli jl. van 12.00 - 13.00 uur hebben scholen en partners in Wijk West, bij BSO Fantaziehuis van Ludens kinderopvang, de intentieverklaring Vreedzame Wijk West ondertekend. Met de ondertekening gaven scholen en partners in de wijk die met en voor kinderen tussen 0 en 12 jaar en hun ouders werken, het startsein voor het gezamenlijk vormgeven van de Vreedzame Wijk.

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School, waar kinderen een stem krijgen, mogen meedenken en verantwoordelijkheden hebben. Het doel van een Vreedzame Wijk is om mensen en organisaties met elkaar in verbinding te brengen en te zorgen voor een omgeving waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Er wordt gestreefd naar een eenduidig pedagogisch klimaat in de wijk, waardoor kinderen overal dezelfde regels leren: thuis, op school, bij de kinderopvang en op straat.

  Democratische oefenplaats
Tijdens de bijeenkomst gaf Caroline Verhoeff, stedelijk coördinator Vreedzame Wijken, kort aan wat het betekent om een Vreedzame Wijk te zijn. Tegelijkertijd zijn er afspraken gemaakt om de Vreedzame Wijk te organiseren, zoals het oprichten van een Vreedzame KinderRaad en het opleiden van wijkmediatoren. Het Vreedzame gedachtegoed sluit naadloos aan op de pedagogiek van Ludens. Bij Ludens kunnen kinderen in het kinderdagverblijf en de  buitenschoolse opvang oefenen en ervaring opdoen met het vreedzaam oplossen van conflicten, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Zo ervaren kinderen dat ze er toe doen en groeien ze op tot democratisch burger, met het kindercentrum als democratische oefenplaats.

 Meer informatie over Ludens vindt u op www.ludens.nlen informatie over de Vreedzame Wijk is te vinden op www.devreedzameschool.nl.

 

 

  

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht