30 juni 2014

Gordonkaarten voor thuis

Binnenkort liggen er op elke locatie 4 handige kaarten in een display in de buurt van de Groeimeter. Elke kaart gaat over één Groeimeter-item. Per kaart leggen we de koppeling van het item naar de Gordonmethode uit en we geven enkele praktische handvatten.

Neemt u ze gerust mee naar huis!   

Kindercentrum als democratische oefenplaats 

Bij Ludens werken we Vreedzaam. Dat wil zeggen dat wij kinderen op het kinderdagverblijf en de  buitenschoolse opvang laten oefenen en ervaring op laten doen met het vreedzaam oplossen van conflicten, leren hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen en samen kunt werken, met dat er echt naar je geluisterd wordt en open kunt staan voor verschillen. Zo ervaren de kinderen dat ze er toe doen en groeien de kinderen op tot democratisch burger, met het kindercentrum als democratische oefenplaats.

De kaarten sluiten aan op onze Groeimeter

Voor de kaarten kozen we uit onze Groeimeter vier  items die  aansluiten op ‘democratisch’ en ‘vreedzaam’ werken. De Gordonmethode is binnen Ludens een belangrijk instrument om de vaardigheden, die bij deze uitgangspunten horen, te oefenen.

1. Samen kun je meer

Respectvol communiceren met veel aandacht voor een positieve sfeer en verbinding op de groep.

2. Wij lossen het samen wel op

Conflicten oplossen volgens het win-win-principe.

3. Wat vinden jullie ervan?

Luisteren naar kinderen en kinderen serieus nemen.

4. Zo kan het ook

Goed kijken naar de kinderen en daarbij het gedrag dat het kind laat zien en ons oordeel over dat gedrag van elkaar te scheiden.

Laat u ons weten wat u van de kaarten vindt?

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht