22 juni 2014

Klaar voor de toekomst

Net als in de rest van Nederland daalt ook bij Ludens de bezetting van de kindercentra. Hoe dan ook houden we bij Ludens de blik op de toekomst gericht. We willen onze organisatie stabiel houden en tegelijkertijd goed blijven inspelen op de verwachtingen van ouders en samenwerkingspartners en op maatschappelijke veranderingen.

Ludens in de nieuwe vorm

Daarom hebben we onze organisatie heringericht.

Gelukkig was het niet nodig om bij de pedagogisch medewerkers, die dagelijks met de kinderen werken, gedwongen ontslagen te laten vallen. In management en staf hebben we wel gekozen voor afslanking, met als gevolg dat we van enkele medewerkers afscheid namen.

Ook hebben we de lijn van de organisatie anders ingericht: de basis in de groepen, in de locaties en in de wijken is versterkt door de inzet van pedagogisch specialisten, teamleiders en gebiedsmanagers.

Ludens is kinderopvang in de buurt. Met onze krachtige basis en een wijkgerichte aanpak, onze pedagogisch deskundige teams, toegankelijke kindercentra met samenwerkingsgerichte en onder nemende professionals blijven we bij Ludens werken aan onze verantwoordelijke taak.

Met deze nieuwe aanpak verwachten we dat Ludens vertrouwd en herkenbaar blijft en klaar is voor de toekomst.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, of wilt u nadere informatie? Neemt u dan contact op via secretariaat@ludens.nl.

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht