20 juni 2014

Samen goed voor later

Als lid van KINDwijzer doet Ludens mee aan het project ‘Samen goed voor later’.

Met dit project wil KINDwijzer haar lidorganisaties inspireren om de kinderen op te voeden tot democratische mensen. Iets waar wij met onze Groeimeter al heel hard mee aan de slag zijn.

Het project draait om 4 pijlers:

  1. Samen kun je meer
  2. Zo kan het ook
  3. Wij lossen het samen wel op
  4. Wat vinden jullie ervan?

De film

'Samen goed voor Later' gaat niet over theorie, maar over praktijk. Wat maakt dat kinderopvang toegevoegde waarde heeft in de opvoeding van kinderen van 0 - 13 jaar? De film laat het zien. 

Bij verschillende KINDwijzer-leden, waaronder locaties van Ludens, werden situaties die passen bij de 4 bovengenoemde pijlers vastgelegd. Niet nagespeeld, maar ècht, waardoor de film een 20 minuten durend kijkje is geworden in het dagelijks leven op de kinderdagverblijven en de BSO's. We zien hoe kinderen samenwerken en gezamenlijk beslissingen nemen, hoe ze leren omgaan met conflicten en onderlinge verschillen. En hoe ze in die processen begeleid worden door bevlogen pedagogisch medewerkers.

De film  HetHet geeft een prachtig, soms ontroerend beeld van kinderen, die onder liefdevolle en deskundige begeleiding een eigen minigemeenschap vormen. Kinderen die met en van elkaar in een veilige omgeving vaardigheden leren, waarvan zijzelf en onze maatschappij de vruchten zullen plukken. 

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht