27 mei 2014

(biologisch) Ontbijten bij Hestia!

Na de zomervakantie, per 1 september, starten we bij de Maliebaanschool met voorschoolse opvang.

Ontbijten bij Hestia!

Ontbijten bij Hestia

Ontbijten bij Hestia betekent een rustig begin van de dag voor de kinderen.

Vanaf 07.30 uur ontvangen we de kinderen bij groep Hestia van BSO Homerus.

Als alle kinderen er zijn, gaan we gezellig samen aan tafel voor een vers, biologisch ontbijt. Na het eten doen we een rustig spelletje of we lezen een verhaaltje voor. Rond 08.15 uur brengt een pedagogisch medewerker de kinderen naar school.

Op welke dagen?

We starten met voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag.

Wat kost het?

Ontbijten bij Hestia kost € 8.63 per uur. Voorschoolse opvang valt, net als buitenschoolse opvang, onder de Wet Kinderopvang. U kunt dus, afhankelijk van uw inkomen, in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag over de gemaakte kosten.

Meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor Ontbijten bij Hestia, hebt u nog vragen of is er op uw school ook behoefte aan voorschoolse opvang? Neem dan contact op met onze afdeling Informatie & Plaatsing: 030 – 256 70 70 of ip@ludens.nl.

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht