11 maart 2014

Ludens samenwerking

Startschot samenwerking nieuwe voorschool in Lombok

Maandag 10 maart jl. heeft onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp het startschot gegeven voor de samenwerking tussen peuterspeelzaalorganisatie Spelenderwijs (gemengde voorschool Kadodder), Jenaplanschool de Brug en BSO Billiton van Ludens. Momenteel werken de partijen aan een visie en afspraken over “wat willen we kinderen bieden”. Dan kunnen ze, na de zomervakantie, peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar ontvangen, in de gemengde voorschool, en samen met de school en de BSO een mooie voorziening bieden voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar in één gebouw.

 Een bijzonder samenwerkingstraject dat na de zomer resulteert in een voorschool, die gevestigd wordt in de dependance van Jenaplanschool De Brug, aan de Billitonkade in de Utrechtse wijk Lombok. Daarom was het maandag 10 maart al feest, want de kinderen van de nieuwe voorschool werden voor het eerst welkom geheten op hun nieuwe locatie. Op dit moment is de voorschool nog gehuisvest in het gebouw van de voormalige Jan Nieuwenhuyzenschool.

 Samen met de kleuters, de peuters, de wethouder, de directeuren van Ludens, Jenaplanschool de Brug, Spelenderwijs, leerkrachten en pedagogisch medewerkers is de samenwerking beklonken, met de doorgaande lijn voor het kind als rode draad.

Samen kunnen we meer! 

Kleuters nemen peuters mee naar binnen. Welkom!

Cadeautje van de wethouder

Kleuters nemen de peuters mee naar binnen Welkom!

Ans van Hoof, directeur Ludens

Jeroen Kreijkamp, wethouder onderwijs

Friso Smits, gebiedsmanager Spelenderwijs

Davina de Vos, gemeente Utrecht

Carine Thesingh, directeur Spelenderwijs

Marijke Gastelaar, directeur Jenaplanschool de Brug

Sandra ten Brink, leidinggevende Ludens BSO Lombok/Majella

 

 En dan de taart aansnijden

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht