10 maart 2014

Ludens reorganiseert

De sterke vraaguitval binnen de kinderopvang in Nederland leidt ook bij Ludens tot een bezettingsverlies. Om onze organisatie gezond te houden, bewegen we met deze ontwikkeling mee, met behoud van onze waarden.

Ludens heeft ‘goede kinderopvang in de buurt’ en een gedegen pedagogische visie hoog in het vaandel. Kinderopvang heeft volgens ons een belangrijke functie in de wijk. De reorganisatie behelst daarom in eerste instantie een verandering in de aansturing van de teams in de verschillende wijken. We gaan er van uit dat we met de nieuwe lijn het lokale ondernemerschap en de betrokkenheid bij kinderen, ouders en samenwerkingspartners bevorderen en zo nog beter onze rol in de leefomgeving van de kinderen kunnen uitoefenen.

We beseffen dat onze medewerkers het belangrijkste kapitaal van de organisatie zijn. Voor de pedagogisch medewerkers in vaste dienst heeft de vraaguitval voorlopig gelukkig geen gevolgen.  Van medewerkers die tijdelijk in dienst zijn, wordt het contract helaas niet verlengd. De reorganisatie betreft een herinrichting van de taken van (assistent-) leidinggevenden, de introductie van de functie van pedagogisch specialist en een bezuiniging in de taken en functies van een aantal medewerkers van directie, management en stafafdelingen. We maken hierbij zeer zorgvuldige afwegingen. De ondernemingsraad heeft het reorganisatieplan van positief advies voorzien. Ook is de centrale oudercommissie geïnformeerd. De medewerkers van wie we de arbeidsovereenkomst moeten beëindigen, ondersteunen we met een sociaal plan dat is vastgesteld in overleg met de vakbonden.

Met de huidige reorganisatie bereiden we Ludens voor op de toekomst, op de veranderende maatschappelijke en politieke werkelijkheid en op de verwachtingen van onze klanten en samenwerkingspartners. Zo werken we aan de continuïteit van onze organisatie zodat ook in de toekomst de Utrechtse kinderen in onze kindercentra fijn samen kunnen blijven spelen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit bericht, dan kunt u daarmee terecht bij het bestuur van Ludens (secretariaat@ludens.nl) of bij de leidinggevende van uw locatie. 

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht