17 februari 2014

Kinderen die fijn samen spelen, leren vanzelf

De kabinetsplannen waarbij peuters vanaf 2,5 jaar recht kijgen op een aantal dagdelen, en de wens van de VNG (Verenigde Nederlandse Gemeenten) om dit geld in te zetten voor voorschoolse educatie maakt kinderopvang een stapje dichter bij een basisvoorziening.

Bij Ludens zijn we ervan overtuigd dat kinderopvang goed is voor álle kinderen. Voor jonge kinderen is het belangrijk dat ze fijn samen met vriendjes kunnen spelen en nog niet aan leerscores hoeven te voldoen. Kinderen die lekker spelen, ontwikkelen en leren vanzelf op een natuurlijke en veilige manier. Als kinderen te vroeg lesjes moeten volgen, kan dat juist averechts werken.

Ook biedt goede kinderopvang ouders de mogelijkheid om werk en zorg te combineren, zodat zij deel  kunnen nemen aan maatschappij. Ouders moeten hun kind met een gerust hart naar de kinderopvang kunnen brengen, waar medewerkers met hart, ziel en verstand zorgen voor een goede begeleiding en een rijke omgeving waarin álle kinderen samen kunnen spelen en leren van elkaar.

Graag willen we samenwerken aan een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar, omdat kinderen niet gebaat zijn bij een extra ‘knip’ in hun ontwikkeling als ze 2,5 jaar oud zijn. Dus ook voor babies en dreumesen is spelen en ontmoeten belangrijk voor hun ontwikkeling. De doorgaande lijn moet gebaseerd zijn op de samenwerking van kinderopvang, peuterwerk en onderwijs en met respect voor de leeftijds- en ontwikkelingsfases en de behoeftes die daarbij horen. 

Bovendien zouden alle voorzieningen voor het jonge kind onder één landelijk kwaliteits- en financieringssysteem moeten vallen. Alleen op deze manier kunnen alle kinderen in alle gemeenten rekenen op dezelfde deskundigheid en kwaliteit. 

Wij gunnen alle kinderen een sterke basis als start van waaruit zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht