21 januari 2013

Hoograven vreedzame wijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Heleen Klop

In de wijk Hoograven tekende Ludens samen met een aantal samenwerkingspartners, zoals basischolen, bibliotheek, sportverenigingen, politie, ouders, onder leiding van Rinda den Besten (wethouder) een convenant voor de gezamenlijke invoering van de Vreedzame Wijk. We werken samen aan een positief klimaat in de wijk waarin participatie centraal staat. We streven naar een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid bij de 'opvoeders'. We willen kinderen betrekken bij hun omgeving en daarmee de ontwikkeling van participeren en gemeenschapszin bevorderen.

Hoograven en de Vreedzame Wijk

Er gebeurt iets bijzonders in Utrecht: in veel wijken wordt er gewerkt aan een Vreedzame Wijk. Ook Hoograven doet mee. Wat we nu vaak zien, is dat kinderen leven in gescheiden werelden: school, thuis, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, straat, vrije tijd etc.
 

Brede School Utrecht - Hart van NoordOp het kinderdagverblijf, de school en de buitenschoolse opvang leren de kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan. Ze leren constructief conflicten oplossen en zich verantwoordelijk voelen ten opzichte van de gemeenschap. Maar in de wereld daarbuiten, zoals de straat en in hun vrije tijd, gaat het er vaak anders aan toe.

Met de invoering van de vreedzame wijk willen de samenwerkingspartners een eenduidige pedagogische aanpak invoeren in alle organisaties in de Wijk. De vijf basisscholen, Portes, Ludens kinderopvang, Kind & ko, de bibliotheek, VV Hoograven, Jou, de politie, de Moskee en het wijkbureau doen allemaal mee. 

Zo willen we de gescheiden werelden waarin veel kinderen leven door de vreedzame wijk aanpak meer met elkaar verbinden.

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht