21 januari 2013

Kinderopvangtoeslag na verliezen baan

De Belastingdienst hanteert de regel dat ouders na het verliezen van een baan nog drie maanden recht hebben op kinderopvangtoeslag. Er is echter een uitzondering op deze regel, waar veel ouders niet van weten. Dat heeft tot gevolg dat ouders de kinderopvang vroegtijdig stoppen, terwijl zij nog wel recht op kinderopvangtoeslag hebben.

De uitzondering is dat als ouders minder opvanguren hebben afgenomen dan waar zij naar rato recht op hebben, dan mogen de ouders de uren die ‘over’ zijn ook na die drie maanden nog gebruiken. Dit kan tot het einde van het lopende jaar.

Voorbeeld:

Stel dat ouders in 2013 recht hebben op kinderopvangtoeslag over 230 uur per maand maar ze gebruiken er per maand 150; dan houden zij 80 uur per maand ‘over’.
Als één van de ouders per 1 april 2013 stopt met werken, hebben de ouders daarna in principe nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Zij hebben in totaal dus recht op 6 maanden (januari t/m juni) x 230 uur = 1380 uur.
Er is daadwerkelijk afgenomen 6 maanden x 150 uur = 900 uur.
De opgebouwde ‘buffer’ is dan 1380 - 900 = 480 uur en dat aantal mag tot 31 december van dat jaar nog gebruikt worden. In dit voorbeeld kan de huidige opvang dus doorlopen tot begin oktober 2013.

Let op!

In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van het maximum van 230 uur per maand. Om dit rekenvoorbeeld goed toe te kunnen passen in uw persoonlijke situatie, is het belangrijk om rekening te houden met het maximale aantal uren waarover u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Dit is 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder voor het kinderdagverblijf en 70% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder voor de BSO.

Stel dat de minst werkende ouder 25 uur per week werkt. Per jaar is dit 52 weken x 25 uur = 1300 uur. U krijgt dan kinderopvangtoeslag over maximaal de onderstaande uren:

Kinderdagverblijf:          1300 x 140% = 1820 uur per jaar (151,6 uur per maand)

BSO:                             1300 x 70 % = 910 uur (75,8 uur per maand)

Dit aantal uren vergelijkt u met het aantal daadwerkelijk afgenomen uren en dan weet u hoe groot uw buffer is.

Hebt u nog vragen of wilt u graag hulp bij de berekening? Neem dan gerust contact op met Informatie & Plaatsing, ip@ludens.nl of 030 - 256 70 70.

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht