6 november 2012

Ans van Hoof krijgt Managementprijs Kinderopvang

Donderdag 1 november ontving Ans van Hoof, directeur-bestuurder van de Utrechtse kinderopvangorganisatie Ludens de landelijke Managementprijs Kinderopvang 2012. Volgens het oordeel van de toetsingscommissie staat Van Hoof haar mannetje als topvrouw in de zeer turbulente kinderopvangmarkt en weet zij als geen ander de maatschappelijke meerwaarde voor kinderen te combineren met een gezonde bedrijfsvoering.

Samen kun je meer

Ans van Hoof is verguld met deze belangrijke prijs. In haar toespraak bedankt ze als eerste alle medewerkers van Ludens, “want zo’n prijs krijg je niet voor mekaar in je eentje”. “Samen kun je meer” draagt Ludens ook uit in haar pedagogische visie, die verwoord en verbeeld is in de Ludens ‘Groeimeter’. Deze Groeimeter, die de basis is voor het pedagogisch handelen, is binnen Ludens door intensieve samenwerking ontwikkeld.

Kinderopvang is een fantastische ontmoetingsplek; kinderen krijgen er vriendjes, maar ook ouders doen er sociale contacten op. En natuurlijk is het een plek waar kinderen lekker samen kunnen spelen. De medewerkers van Ludens  werken samen aan een rijke omgeving en een warm onthaal voor de kinderen en hun ouders. 

Uit het rapport van de toetsingscommissie: boegbeeld, inspirator en vakvrouw

Ans van Hoof is niet alleen het boegbeeld van Ludens. Zij is ook de inspirator en voortrekker van de kinderopvang in één van de vier grote gemeenten en een voorloper binnen de branche als geheel. Een vakvrouw die – ongeacht de ontwikkelingen in de sector – onverminderd gedreven is om de maatschappelijke opdracht te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Met meer dan 30 jaar ervaring in de branche vormt zij de pijler onder een prominente, krachtige en gezonde maatschappelijke onderneming met meer dan 60 locaties. Ludens staat voor ‘partnerschap’ en ‘betrouwbaarheid’. 

Nu goed voor later

Bij de kinderen begint de toekomstige maatschappij. Wat kinderen jong meekrijgen, is goed voor later. In de kindercentra kunnen de kinderen lekker samen spelen, waardoor ze ook leren omgaan met verschillen. Ze leren er verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en de groep. Ze oefenen er om ruzietjes goed op te lossen en respect voor elkaar te hebben. Ze ontdekken en experimenteren; al spelend steken de kinderen er ’n heleboel op, dat op school en later goed van pas komt. 

Economische kans

Volgens Van Hoof ligt er in de kinderopvang ook een grote economische kans. Allereerst natuurlijk omdat ouders met een gerust hart kunnen gaan werken of studeren. Maar ook omdat een maatschappij met sociaal cement een stevige basis levert voor economisch rendement. Als mensen een goede balans kunnen vinden in werk en gezin, kunnen ze ook beter deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 

Betrokkenheid bij Utrecht en de branche

Niet alleen Ludens plukt de vruchten van haar gedreven inzet. In haar werk vanuit Ludens levert Ans van Hoof ook een bijdrage aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Ze was o.a. voorzitter van het Platform Onderwijs en Kinderopvang in Utrecht, zij is voorzitter van het Regionaal Convenant ROC’s en Kinderopvang, ze vertegenwoordigt de stedelijke kinderopvang bij de Onderwijs Agenda in Utrecht en ze is trekker van het KINDwijzer project ‘Samen goed voor later‘. Met haar visie op de kinderopvang en haar voortdurende gerichtheid op samenwerking is zij een inspirerend voorbeeld is voor de branche.

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht