11 juli 2011

Mus&Mees wordt groen en duurzaam

Sinds het begin van de lente bouwt Ludens, net als de vogels, een prachtig nieuw nestje: Mus&Mees.
In dit groene en duurzame kinderdagverblijf staan relaties met elkaar en met de omgeving centraal. Een goed bereikbare locatie tussen Overvecht en Tuindorp, in het project Trajectum, is de plek waar Ludens zich met Mus&Mees nestelt.


Naar verwachting gaat het nieuwe kinderdagverblijf
12 september 2011 open. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Niet alleen op het gebied van bouw en inrichting, maar ook de pedagogisch medewerkers (PM-ers) hebben met elkaar al een training van drie dagdelen achter de rug.
Onder begeleiding van Ludens pedagoog-trainer Jantine Peters en leidinggevende Annelies Pietersma heeft het nieuwe team zich terdege voorbereid. En ze hebben er zin in!

Groeimeter

De training was gebaseerd op de 'Groeimeter' (zie foto rechts). Hierin zijn de uitgangspunten van de pedagogische visie van Ludens vastgelegd in 12 items.
Er is vanzelfsprekend ook gebrainstormd over het vormgeven van ‘groen en duurzaam’. Dit komt niet alleen tot uiting in bijv. het kweken van plantjes of biologisch eten, maar vooral ook in de manier waarop de PM-ers met de kinderen, de ouders en elkaar omgaan. Duurzaam is ook: je verbonden voelen met elkaar en respectvol communiceren.

Behalve dat alle spullen nieuw zijn, is een voordeel van een nieuwe locatie dat er heel veel ruimte is voor ideeën en eigen inbreng. Het team van Mus&Mees heeft samen al een heleboel goede ideeën besproken en de PM-ers zijn allemaal enthousiast om te gaan beginnen. Een week voordat de kinderen komen, zullen ze al gezamenlijk op de locatie starten.

Foto boven: Het team van Mus&Mees met staande derde van links clusterleidinggevende Annelies.

Er zijn bij Mus&Mees nog enkele plekjes vrij!
Klik HIER voor meer informatie over de locatie.
Kinderen van 1 jaar en ouder hebben voorrang bij plaatsing en baby’s die (o.a.) op woensdag en vrijdag komen.

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht