11 juni 2010

Geslaagde themabijeenkomst over Gordon-methode

Dat een onderwerp rondom opvoeding populair was bleek wel uit de grote opkomst tijdens de thema-avond op maandag 7 juni jongstleden.

Bijna 70 deelnemers waren op komen dagen bij de thema-avond over de ‘Gordonmethode’ die Ludens samen met de centrale oudercommissie georganiseerd had. De aanwezigen waren medewerkers van Ludens, leden van lokale oudercommissies en belangstellende ouders. Na een welkomstwoordje van Ans van Hoof (directeur Ludens) waarin zij nog even terugblikte op de voorgaande thema-avonden en een korte discussie onder leiding van Liedeke Boekhorst (voorzitter centrale oudercommissie) over oudermedezeggenschap en mandatering, was het woord aan de twee pedagogen van Ludens: Olga Korpel en Jantine Peters. Tijdens een interactieve sessie legden zij de methodiek van Gordon uit. Ludens gebruikt deze methode op alle locaties en alle pedagogisch medewerkers worden hierin getraind. Belangrijk hierbij is het actief luisteren en het je verplaatsen in de emoties van je kind. De voorbeeldsituaties waren voor iedereen heel herkenbaar en er kwamen veel vragen uit de zaal. Na afloop bij de borrel ging de discussie dan ook gewoon door. Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond! 

 

 

 

 

 

 

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht