10 februari 2010

Feestelijke bezegeling van samenwerking in Lunetten

De gemeente Utrecht, scouting Salwega en Ludens hebben een plan gemaakt om samen huisvesting te gaan gebruiken in Lunetten. Het gaat om Fort Lunet III en het PGA-huis (Oude Liesbosweg, Beatrixpark). De huisvesting zal naar verwachting in 2011 (resp. januari en september) in gebruik genomen worden. Ludens gaat de locaties gebruiken voor buitenschoolse opvang.

Zaterdag 13 februari a.s. is er een feestje ter bezegeling van de samenwerkingsovereenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit:

Start om 12.00 uur bij het clubhuis van Salwega, Oude Liesbosweg 68

Salwega heeft bij het clubhuis een pionierconstructie (en andere dingen) opgezet waaruit blijkt wat voor spannende en leuke dingen je bij Salwega kunt doen.
Van 12.00 - 12.30 is er tijd om rond te kijken en iets te drinken. 

12.30: Aankomst wethouders Den Besten (jeugd) en Janssen (forten).

Peter Schinkel (voorzitter Salwega) en Ans van Hoof (directeur Ludens) heten de wethouders welkom en vertellen staand op een zeepkistje met een megafoon iets over de plannen. Gelegenheid voor Rinda den Besten om aan te geven waarom ze vanuit haar verantwoordelijkheid van wethouder jeugd de plannen steunt.

12.45: In optocht, onder aanvoering van de beide wethouders, lopen we naar de brug bij Lunet III. Daar is een kleine tentoonstelling ingericht. Enerzijds dingen over de Hollandse Waterlinie en met name de kanonkazemat, anderzijds info over wat Ludens op gebied van kinderopvang te bieden heeft.

12.55: Op de brug geeft Harm Janssen aan waarom hij de plannen vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de forten graag steunt. Vervolgens wordt midden op de brug een convenant getekend door de wethouders, Ans van Hoof en Peter Schinkel. In dit convenant staan alle afspraken tussen de drie partijen. Ballonnen worden opgelaten.

13.00 -13.30 Mensen kunnen de tentoonstelling bekijken, vragen stellen e.d.
Onderwijl wordt er chocolademelk met slagroom uitgedeeld en broodjes met knakworst.

Belangstellenden zijn van harte welkom!

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht