2 juni 2009

Themaproject BSO Hoograven

hoograven expositie

Naar aanleiding van een bezoek bij het Centraal museum in de meivakantie zijn de BSO-locaties van Cluster Hoograven met een themaproject begonnen. Pedagogisch medewerkers van het cluster hebben workshops gegeven rondom het thema "Op reis".

Kinderen konden zich opgegeven voor een workshop waarbij zij konden kiezen uit verschillende werkvormen: beeldend, drama, natuur, verhalen of koken. Bij de workshops zijn steeds 2 kinderen reporter geweest. Zij hebben foto's gemaakt en een verslag geschreven.

De kunstwerken en het werk van de reporters kunt u donderdag 9 juli vanaf 17.00 uurbewonderen in de hal van de J.W. v.d. Meeneschool onder het genot van een drankje en een hapje. Behalve alle BSO-ouders zijn ook de schoolleiding en de groepsleerkrachten van de J.W. v.d. Meeneschool, de St. Jan de Doperschool, de Da Costaschool, de Ariënsschool en de Hoge Raven van harte uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn vanzelfsprekend welkom.

Meer informatie is te verkrijgen bij Heleen Nieboer of Sabine de Boer, resp. leidinggevende en assistent leidinggevende van het cluster. Zij zijn bereikbaar op nummer: 030-288 34 07 of via de e-mail: clusterhoograven@ludens.nl

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht