24 februari 2009

Thema-avond over 'Dagarrangementen'

Attentie: aanmelden kan nog tot vrijdag 27 februari op info@ludens.nl

flyer dagarrangementen

 

Voor kinderen kunnen de schooldagen soms erg onrustig verlopen. De oppas brengt ze naar de juf of meester van de school. Na de ochtendlessen is er overblijf, die gerund wordt door vrijwilligers. Daarna weer naar de klas. En later op de dag gaan ze naar de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang, of naar de trainer van de sportclub of de muzieklerares. Dat levert soms een boel onrust op.

En het kan anders.

Op 2 maart a.s. organiseert Ludens in samenwerking met de centrale oudercommissie een bijeenkomst over 'dagarrangementen'. Tijdens deze themabespreking willen we graag informeren en discussiëren.

Wat is een dagarrangement

Een dagarrangement betekent een samenhangend en doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen waar schoolkinderen en ouders op basis van behoefte en eigen keuze gebruik van kunnen maken. Bij een dagarrangement wordt een minimale wisseling van begeleiders nagestreefd en vinden de activiteiten plaats in of in de buurt van één locatie. De professionals die met de kinderen werken, maken afspraken over een doorgaande lijn voor de kinderen. Leuk, zinvol en rustiger voor de kinderen en prettig voor de ouders, die weten dat hun kind in goede handen is.

Voor wie is deze bijeenkomst?

De avond is voor de oudercommissies van Ludens, ouders, pedagogisch medewerkers, leidinggevenden, management en de Raad van Toezicht. Ook nodigen we directies, leerkrachten en bestuurders uit het Utrechtse basisonderwijs en collega’s uit het welzijnswerk uit.

Programma

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

19.30 – 20.00 uur: ontvangst met koffie/thee en iets lekkers

20.00 – 20.05 uur: welkomstwoord en inleiding door Ans van Hoof, directeur van Ludens en Liedeke Boekhorst, voorzitter van de centrale oudercommissie

20.05 – 20.35 uur: “We halen de wereld binnen, we treden de wereld tegemoet.”, presentatie door Job van Velsen, directeur Etuconsult en als adviseur o.a. werkzaam voor het Netwerkbureau Kinderopvang

20.35 – 20.50 uur: “Wat betekent het continurooster in de basisschool voor kinderen, ouders en leerkrachten; op weg naar rust.”, presentatie door Marijke Gastelaars, schoolleider van Jenaplanschool De Brug in Utrecht

20.50 – 21.00 uur: pauze

21.00 – 22.00 uur: gespreksronde met stellingen, discussie en vragen

22.00 uur : afsluiting met een hapje en een drankje 

Informatie en aanmelden

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Ludens, 030 - 236 10 61 of info@ludens.nl. Graag ontvangen we uw aanmelding via info@ludens.nl.

Nieuws archief


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht