De organisatie

Ludens heeft al meer dan 30 jaar ervaring in de kinderopvang. We beschikken over 50 locaties verspreid over bijna alle Utrechtse wijken. Dit zijn zowel kinderdagverblijven als locaties voor buitenschoolse opvang. Ludens is geworteld in de wijk en betrokken bij de leefomgeving van de kinderen. We werken samen met o.a. basisscholen, sportclubs en welzijnswerk. Iedere dag spelen ongeveer 4.200 kinderen bij ons, in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

Missie

Ludens is kinderopvang in de buurt. We willen samen met de ouders een goede jeugd bieden in een plezierige omgeving en een klimaat van vertrouwen. We geven de kinderen alle gelegenheid om zich al spelend te ontwikkelen. We gaan uit van de kracht van kinderen en medewerkers en vertalen dit in ons pedagogisch beleid en in onze vreedzame aanpak. Ludens wil een partner zijn voor ouders, zodat zij hun werk en maatschappelijke activiteiten goed kunnen combineren met hun gezinsleven. De leefomgeving van de kinderen is belangrijk in de opvoeding. ‘It takes a village to raise a child’; daarom zoekt Ludens actief naar samenwerking in de buurt

Visie

De kinderopvang van Ludens levert een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van het leven van jonge kinderen en hun ouders. Bij Ludens ontmoeten ouders en kinderen andere ouders en kinderen. Zo kunnen buurtverbanden en vriendschappen groeien.

Kinderopvang levert een bijdrage in de ontwikkeling van de samenleving van de toekomst. Ludens wil toegankelijk zijn voor alle kinderen, laagdrempelig en van hoge kwaliteit; een goede basisvoorziening. Ludens is een professionele organisatie en zet het belang van kinderen en maatschappij voorop. 


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht