Over Ludens

Kinderopvang in de buurt

Ludens is geworteld in de Utrechtse wijken en daardoor betrokken bij de leefomgeving van de kinderen en hun ouders. Wij werken bovendien nauw samen met onder andere basisscholen, sportclubs en het welzijnswerk in de verschillende buurten.

Betrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken kunnen voelen bij de opvang van hun kind. We houden de ouders daarom regelmatig op de hoogte van 'het welbevinden' van hun kind en van de gang van zaken bij de opvang. Dit doen we door middel van nieuwsbrieven, ouderavonden, feestjes en bijeenkomsten. Ouders kunnen deelnemen in oudercommissies per locatie. De centrale oudercommissie adviseert het management en het bestuur van Ludens. 

Geen winstoogmerk

Ludens is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk (not-for-profit). Het geld dat we als stichting verdienen gaat niet naar aandeelhouders of in een holding. Wat we verdienen wordt rechtstreeks geïnvesteerd in ons primaire proces: het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die bij ons spelen. Daar zijn we trots op.

Gecertificeerde stichting 

HKZ - logoLudens werkt volgens het op de zorg gerichte kwaliteitssysteem HKZ en beschikt over dit kwaliteitscertificaat. De stichting Ludens is een organisatie zonder winstoogmerk (not-for-profit) met een gezonde, zakelijke bedrijfsvoering.
 
De Stichting HKZ heeft een folder uitgebracht. Hierin staat waarop u kunt letten  bij de keuze voor kinderopvang.

Op zoek naar kinderopvang

Op zoek naar kinderopvang


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht