Ruilen of een Extra Dag bij de BSO

Niet iedere week verloopt hetzelfde. Daarom komt het soms goed uit als u een opvangdag kunt ruilen of als u een extra dagje BSO kunt inplannen.

 

Ruilen van dagen buitenschoolse opvang (zonder Mijnludens) 

 1. Ruildagen kunt u aanvragen bij de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang.
 2. Ruilen en extra dagen kunnen alleen vooruit (in de toekomst) aangevraagd worden.
 3. U kunt 6 weken vooruit ruilen en extra dagen aanvragen.
 4. Een contract dag op een landelijke feestdag kan t/m 31 december van het desbetreffende kalenderjaar ingezet worden als ruildag.
 5. Eenmaal geruilde (ingeleverde) dagen kunnen niet meer gebruikt worden.
 6. Vakanties en ziekte mogen geruild worden, mits dit in de toekomst is.  
 7. Valt de Ludens studiedag op uw contractdag, dan kunt u deze gemiste dag t/m 31 december van het desbetreffende kalenderjaar inhalen.  
 8.  Ruilen van dagen is een service waar geen rechten aan ontleend worden. 

Ophalen

Wij adviseren u om noodopvang achter de hand te hebben, zodat iemand anders uw kind kan ophalen. Bijvoorbeeld in geval van treinvertragingen of files. Als uw kind na 18.00 of 18.30 uur (afhankelijk van contract) nog niet is opgehaald, gaat het protocol ‘Te laat ophalen’ in werking. Voor het te laat ophalen wordt een extra bedrag in rekening gebracht.

Voor de BSO kan een ruil als volgt plaats vinden:

 • 1 schooldag = 1 schooldag
 • 1 vakantiedag = 1 vakantiedag

Extra Dag tijdens schoolweken

 • Extra dagen reserveren voor de BSO regelt u altijd in overleg met een medewerker van de BSO van uw kind. 
 • Extra dagen kunnen alleen vooruit (in de toekomst) aangevraagd worden.
 • U kunt 6 weken vooruit extra dagen aanvragen.

Vergeet u niet om Extra Dagen tijdens schoolweken apart door te geven aan de Belasingdienst in verband met kinderopvangtoeslag.  Lees meer...

Extra Dag tijdens de schoolvakanties

Extra vakantiedagen kunt u reserveren via Mijn Menu. Tot uiterlijk 2 weken voor de vakantie is opvang op gewenste dagen gegarandeerd, daarna zijn de mogelijkheden afhankelijk van de bezetting. 

Vergeet u niet om Extra Dagen tijdens de schoolvakanties apart door te geven aan de Belasingdienst in verband met kinderopvangtoeslag.  Lees meer...


Contact met Ludens

Ludens kinderopvang

Hamaka! | sitemap |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht